دریافت مجوز کار آزاد به دانشجویان بین المللی سابق

*خط مشی جدید به دانشجویان بین المللی سابق اجازه می‌دهد مجوز کار آزاد را در صورت انقضای درخواست پیشین دریافت کنند.IRCC در حال حاضر درخواست های ارسال شده توسط دانشجویان بین المللی سابق را که مایل به دریافت مجوز کار آزاد جدید هستند را در صورتی که انقضا مجوز کار پس از فارغ التحصیلی PGWP آنها یا منقضی شود را می پذیرد.مجوزهای جدید کار آزاد ۱۸ ماه اعتبار دارند.

*این امکان برای دانشجویان بین المللی سابق فراهم شده است که در کانادا بمانند و به جستجوی کار ادامه دهند. برخلاف مجوزهای کاری خاص کارفرما که کارگر خارجی ملزم به کارفرمایی واحد در کانادا است.

*این برنامه به اتباع خارجی اجازه میدهد تا برای هر کارفرمایی که خود انتخاب می‌کنند کار کنند./cicnews

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

14 − thirteen =