صدور 27332 دعوتنامه جدید برای متقاضیان اقامت دائم در اکسپرس انتری فدرال کانادا

در دراو شماره 176 اکسپرس انتری فدرال در تاریخ 13 فوریه2021 (25 بهمن 1399)، تعداد 27332 دعوتنامه برای متقاضیان اقامت دائم کانادا با مینیمم امتیاز 75 صادر شد. در این دور برای متقاضیانی که دارای تجربه کار کانادایی(CEC) بوده‌اند دعوتنامه صادر شده است.

*صدور 654 دعوتنامه جدید برای متقاضیان اقامت دائم در دراو شماره 175 اکسپرس انتری فدرال کانادا

*در دراو شماره 175 اکسپرس انتری فدرال در تاریخ 10 فوریه2021 (22 بهمن 1399)، تعداد 654 دعوتنامه برای متقاضیان اقامت دائم کانادا با مینیمم امتیاز 720 صادر شد. در این دور برای متقاضیانی که دارای تاییدیه استانی بوده‌اند دعوتنامه صادر شده است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

sixteen − 4 =