مقالات

مولفه های امتیازی و نکات تکنیکال برنامه خوداشتغالی فدرال کانادا (قسمت اول)

مولفه های امتیازی و نکات تکنیکال برنامه خوداشتغالی فدرال کانادا (قسمت اول)

برنامه خوداشتغالی فدرال کانادا در طبقه‌بندی برنامه‌های مهاجرتی اقتصادی کانادا قرار داشته و جهت اخذ اقامت دائم کانادا برای فعالین در حوزه‌های هنری و ورزشی، بدون لزوم دارا بودن مینیمم …