مولفه های امتیازی و نکات تکنیکال برنامه خود اشغالی فدرال کانادا (بخش دوم)

این برنامه طیف گسترده‌ای از هنرمندان در حوزه‌های تجسمی، موزیک، صدا، تصویر، نورپردازی، گرافیک آرتیست و مانند آن، ساپورترهای این برنامه‌ها، دست‌اندرکاران هنر و ورزش و نیز ورزشکاران در شاخه‌های متعدد؛ اعم از ورزشکاران جهانی، ملی و افراد خود اشتغال در حوزه ورزش؛ مانند داوران و مالکان باشگاه‌ها را در بر می‌گیرد( لیست مشاغل در کانال موجود است). در خصوص این امر که گفتیم چند نکته قابل توجه است:

1. متقاضی باید ظرف دو سال از پنج سال گذشته، صرفاً در یک حوزه و فیلد کاری به اجرا، رقابت و یا ارائه سرویس به عنوان‌ فرد خوداشتغال مشغول بوده باشد. به عبارت دیگر، اگر متقاضی به عنوان مثال، یک سال در حوزه هنر و یک سال دیگر در حوزه ورزش شاغل بوده باشد واجد شرایط این برنامه نخواهد بود؛ زیرا از مینیمم سابقه کار 2 ساله برخوردار نخواهد بود؛

2.اگر شخصی به عنوان کارمند و حقوق‌بگیر در این حوزه‌ها اقدام نموده باشد واجد شرایط اقدام برای این برنامه نیست؛ اما اگر به موازات کارمند و حقوق‌بگیر بودن در این حوزه‌ها، خوداشتغال نیز بوده باشد و میزان درآمد او از حوزه خوداشتغالی، کفاف زندگی خود او و همسر و بچه‌های وابسته( زیر 22 سال مجرد) را کرده باشد کافی است؛ همچنان‌که در صورت مجرد بودن، بسته به سکونت او در یک شهر کوچک و یا بزرگ، باید میزان درآمد خود را جهت زندگی بر مبنای آن شغل اثبات کند؛

3.دارا بودن 2 سال سابقه کار جهت کسب مینیمم امتیاز سابقه کار در این برنامه کفایت می‌کند اما چنانچه دارای سابقه کار 5 ساله، ظرف 5 سال اخیر باشد 35 امتیاز را که جهت اخذ مینیمم امتیاز این برنامه ضروری است کسب خواهد کرد؛

4.صرف کسب امتیاز در این برنامه کفایت نمی‌کند و باید صرفنظر از کسب مینیم امتیاز، کلیت پرونده، قابلیت متقاضی را در آن حوزه نشان دهد.

*در خصوص حرفه‌ای بودن متقاضی باید توجه نمود که گذران زندگی او باید از طریق آن حرفه بوده باشد و یا به عبارت دیگر، آن کار را به عنوان شغل خود انجام داده باشد نه به عنوان امری تفننی. بنابراین حرفه‌ای بودن(professional) با ماهر بودن(Skilled) متفاوت است. به عنوان مثال؛ اگر شخصی در زمینه‌ای هنری یا ورزشی ماهر باشد اما آن امر شغل او نبوده و گذران زندگی او از آن طریق نباشد واجد شرایط این برنامه نیست. بنابراین متقاضی باید ثابت نماید که در آن زمینه هنری و یا ورزشی هم حرفه‌ای است و هم ماهر.

*چنانچه متقاضی فاقد امتیاز زبان باشد ولی با شاخص‌های دیگر، امتیاز لازم جهت این برنامه را کسب کند می‌تواند پرونده خود را ثبت کند ولی اکیداً توصیه می‌شود نمره زبان متوسط را کسب و نتیجه آن را ارائه نماید؛ زیرا زمانی که آفیسر پرونده را بررسی می‌کند احراز قصد و توان خود اشتغالی متقاضی در کانادا، در صورت دارا بودن توان مکالمه به زبان انگلیسی یا فرانسه، برای او سهل‌تر خواهد بود؛ در غیر این صورت توان متقاضی برای انجام آن کار مبهم می‌ماند. به عبارت دیگر، ارائه نمره زبان در حد متوسط، اگرچه شرط اقدام جهت این برنامه نیست اما می‌تواند در پذیرش متقاضی موثر واقع شود.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

sixteen − 4 =