نکات تکنیکال برنامه جاب آفر آتلانتیک کانادا

1️⃣در برنامه جاب آفر آتلانتیک این امکان وجود دارد که زودتر از اتمام یک سال کار نزد کارفرما، PR یا همان اقامت دائم کانادا را اخذ نمود؛
2️⃣در برنامه جاب آفر آتلانتیک حتی اگر یک کارفرما دیزگنیتد نباشد می‌تواند در صورت مناسب بودن رزومه متقاضی، درخواست دیزگنیتد شدن خود را جهت جذب او نماید؛
3️⃣در برنامه جاب آفر آتلانتیک، لیست مشاغل وجود ندارد و می‌توان از هر رشته‌ای در صورت داشتن رزومه مناسب، پیشنهاد جاب آفر از کارفرما دریافت نمود؛
4️⃣برای اخذ جاب آفر آتلانتیک می‌توان از داخل و خارج از کانادا اقدام نمود؛
5️⃣در برنامه جاب آفر آتلانتیک رشته تحصیلی متقاضی محدودیتی در اخذ جاب آفر ایجاد نخواهد کرد؛
6️⃣در برنامه جاب آفر آتلانتیک، سابقه کاری متقاضی می‌تواند از هر کشوری بوده باشد؛
7️⃣در برنامه جاب آفر آتلانتیک، ارائه سوابق بیمه ضروری نیست ولی ارائه مستنداتی قانع کننده‌ در خصوص اشتغال به آن شغل، جهت متقاعد کردن آفیسر ضروری است؛
8️⃣متقاضیان برنامه جاب آفر آتلانتیک و مناطق کم جمعیت روستایی و شمالی کانادا دقت نمایند که با توجه به متفاوت بودن ساختار جذب نیروی کار توسط کارفرمایان کانادایی، برخی شرکت‌ها طی دو مرحله؛ به صورت آنلاین و کتبی، در تایم مشخص و محدود و نیز تصویری با سیستم اسکایپ، ارزیابی صلاحیت علمی و عملی متقاضی را انجام می‌دهند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

eighteen − 8 =