مولفه های امتیازی و نکات تکنیکال برنامه خوداشتغالی فدرال کانادا (قسمت اول)

برنامه خوداشتغالی فدرال کانادا در طبقه‌بندی برنامه‌های مهاجرتی اقتصادی کانادا قرار داشته و جهت اخذ اقامت دائم کانادا برای فعالین در حوزه‌های هنری و ورزشی، بدون لزوم دارا بودن مینیمم سرمایه و یا انجام سرمايه‌گذاری خاصی در نظر گرفته شده است.

*این برنامه برای متقاضیانی مناسب است که مطابق ماده 88 قانون مهاجرت کانادا، تعریف فرد خوداشتغال بر آنها صادق است؛ به این معنا که در حوزه‌های هنری و ورزشی، از سابقه‌ی فعالیتی برخوردار بوده و قصد دارند از این توانایی خود در کانادا استفاده نموده و با به منصه ظهور گذاشتن قصد و تجربه خود، تاثیر مثبتی بر اقتصاد کانادا داشته باشند.

*در برنامه خوداشتغالی کانادا، در عین حال که گذشته و رزومه متقاضی برای آفیسر مهم است به همان اندازه آینده‌ای که متقاضی برای خود بعد از ورود به کانادا ترسیم می‌کند نیز مهم است و حتی اگر متقاضی ثابت کند که در کشور مبدا بسیار موفق و متمایز بوده است باید توجیه نماید که:

1.از توانایی موفقیت در آن حرفه بعد از حضور در کانادا برخوردار خواهد بود؛
2. تاثیر مثبت اقتصادی در شهر و یا استان محل ورود خود ایجاد و منجر به گردش اقتصادی در کانادا خواهد شد؛
3.تاثیرات مثبت فرهنگی، هنری و یا ورزشی بر محیط پیرامونی خود در کانادا خواهد داشت.

در راستای توجیه سه عامل فوق، متقاضی نباید فقط بر گذشته و رزومه خود تاکید نماید بلکه باید توانایی ایجاد این سه عامل در کانادا را توجیه و بین گذشته و آینده خود بالانس ایجاد نماید. در توجیه این سه عامل و زیرشاخه‌های آن، آشنایی با زبان انگلیسی یا فرانسه، عدم اشباع محیط کانادا و نیاز محیطی کشور مقصد به عملکرد متقاضی و نیز ریسرچ مارکت استانی که متقاضی قصد لندینگ در آنجا دارد می‌تواند موثر باشد؛ به عنوان مثال توجیه عملکرد یک ورزشکار با یک مربی ورزشی باید متفاوت باشد.

*برخلاف تصور عموم، در برنامه خوداشتغالی لزومی ندارد که متقاضی حتما در سطح جهانی مطرح باشد اما حداقل در کشور خود باید در آن زمینه‌ی حرفه‌ای، در سطحی عالی بوده باشد. به عبارت دیگر، متقاضی باید اثبات کند که چنان در کار خود حرفه‌ای و ماهر است که در کشور خود مطرح و در سطوح بالا حضور دارد و این الزاما به معنای اخذ جایزه و یا مدال در آن زمینه نیست و اثبات چند سال کسب درآمد از آن طریق نیز می‌تواند کفایت کند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

10 + six =